Rozwody, alimenty – Prawo rodzinne – Adwokat Katowice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kwapień w Katowicach od wielu lat doradza Klientom w szczególnie trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych, jakimi są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód. Naszym atutem jest doświadczenie i zrozumienie dla ludzkich potrzeb. Każda sprawa o rozwód jest inna i czasami nie ma jednej odpowiedzi na postawione pytanie

Prowadzenie spraw rozwodowych oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zwykle wywołuje emocje, dlatego tak ważne jest, aby adwokat czuwał nad przebiegiem postępowania. W ten sposób możliwe jest podejmowanie efektywnych działań w odpowiedzi na niespodziewane zdarzenia procesowe. Rozwód z pomocą adwokata staje się bardziej przewidywalny. Prowadzenie sprawy zaczyna się od porady prawnej w przyjaznej atmosferze w kancelarii, a jej dalszy przebieg uzależniony jest od indywidualnej sytuacji Klienta.

Dyskrecja i lojalność wobec Klientów są priorytetowe w prowadzeniu sprawy. Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo ważny jest komfort Klientów, dlatego też zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentacją na rozprawach. We współpracy z Klientami znajdujemy rozwiązania odpowiednie zarówno pod względem kosztów materialnych, jak i psychologicznych na pierwszym miejscu stawiając zawsze dobro dziecka. Zlecając swoją sprawę Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszka Kwapień uzyskujecie Państwo pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wchodzi między innymi:

 • prowadzenie spraw o rozwód,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • przygotowanie porozumień małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie,
 • reprezentacja ojców w sprawach o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenie spraw o kontakty z dzieckiem, także w razie uprowadzenia dziecka za granicę,
 • prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.),
 • dochodzenie roszczeń matki dziecka wobec jego ojca niebędącego jej mężem z art. 141 § 1 k.r.o.,
 • pomoc prawna w sprawie rozliczeń pomiędzy partnerami w związkach konkubenckich,
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalanie rodzicielstwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia (adopcja),
 • pomoc prawna w sprawach nieletnich i reprezentacja praw poszkodowanych w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed wszystkimi sądami rejonowymi na terenie województwa śląskiego, a w sprawach o rozwód i separację przed Sądem Okręgowym w Katowicach, przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, przed Sądem Okręgowym w Częstochowie i przed Sądem Okręgowym w Bielsko-Białej. Doświadczeni adwokaci i radcowie prawni z wieloletnią praktyką sądową świadczą pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rozwód lub innej sprawie rodzinnej, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 728 382 525.

Zapraszam do odwiedzin strony: www.rozwod-adwokat.com.pl


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.