Prawo pracy i sprawy ubezpieczeń społecznych – Adwokat Katowice

Każdy pracodawca i każdy pracownik powinien znać swoje prawa i obowiązki. W sytuacjach wątpliwych warto zasięgnąć pomocy prawnej, co jest istotne zwłaszcza wobec praktyki zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne, będące umowami o pracę. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga sprawnej polityki personalnej. Wybór strategii organizacji bezsprzecznie wpływa na uzyskiwane wyniki.

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu prawa pracy wchodzi między innymi:

 • prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę ryczałtu za noclegi przysługujące kierowcy w transporcie międzynarodowym,
 • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • dochodzenie roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, a także rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • prowadzenie spraw o mobbing,
 • udzielanie porad prawnych w sprawie umów o zakazie konkurencji,
 • udzielanie porad prawnych dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników.
 • Kancelaria współpracuje z księgowymi i kadrowymi, co pozwala na uzyskanie pomocy także odnośnie obsługi kadrowo-płacowej pracowników w zakresie umów o pracę, prowadzenia dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem (urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.).

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wchodzi między innymi:

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do emerytury,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do renty,
 • sporządzenie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym.

Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.