Prawo karne

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wchodzi między innymi:

  • pomoc prawna dla zatrzymanych,
  • obrona w postępowaniu karnym i karnym skarbowym,
  • obrona w sprawach o wykroczenia,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • pokrzywdzonego, powoda cywilnego,
  • sporządzanie kasacji i reprezentacja przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym: wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wnioski o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SED), wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących przestępstw tzw. „białych kołnierzyków”, to jest także przestępstw gospodarczych, podatku VAT, przestępstw związanych z obrotem artykułami akcyzowymi, a także w obrocie paliwem, złomem czy stalą. Współpracując z doświadczonymi adwokatami i radcami prawnymi prowadzę sprawy upadłościowych zakazowych wobec członków zarządu przed sankcją w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jako obrońca podejmuję się obrony w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kancelaria oferuje kontakt z adwokatem dla osób zatrzymanych:
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ - 32 204 22 00.


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.