Prawo cywilne

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu prawa cywilnego wchodzi między innymi:

 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego,
 • prowadzenie sporów tzw. skargi pauliańskiej,
 • reprezentacja przed ubezpieczycielami i dochodzenie roszczeń z umowy
 • ubezpieczenia,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek oraz doradztwo w zakresie sporządzania testamentów),
 • sporządzenie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym,
 • sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • udział w negocjacjach i sporządzanie umów.

Od 31 grudnia 2014 r. Kancelaria udziela porad prawnych i reprezentacje dłużnika (konsumenta) w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami, w tym w szczególności w prawie spółdzielczym. Oferta w tym przedmiocie obejmuje zastępstwo w postępowaniu wieczystoksięgowym, sprawy o zasiedzenie, o rozgraniczenie, o drogę konieczną, o eksmisję oraz doradztwo w zakresie umów sprzedaży (w tym umów deweloperskich), najmu, dzierżawy, itp.

Podejmuję się reprezentacji w sprawach skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.