Prawo administracyjne

Kilkuletnie doświadczenie wynikające z reprezentacji przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi pozwala na przedstawienie Klientowi w przystępny sposób mechanizmów rządzących polską administracją. Wielość przepisów nie stanowi przeszkody do rozwiązywania problemów, ale jak mawiają Włosi: fatta la legge, trovato l’inganno - zaraz po ustanowieniu jakiegoś prawa znajdzie się sposób na jego obejście.

W zakres czynności podejmowanych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego wchodzi między innymi:

  • prowadzenie spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także dotyczących decyzji nakazujących rozbiórkę,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • prowadzenie spraw dotyczących postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, a także skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • reprezentacja przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych, wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów.

Dla każdego podatnika ważna jest prosta i zrozumiała interpretacja przepisów podatkowych i zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie zasady in dubio pro tributario w trakcie rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego bądź prawnego.

W zakresie działalności Kancelarii mieści się również sporządzanie protestów wyborczych przeciwko ważności wyborów samorządowych w trybie art. 82 i nast. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., poz. 112).


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.