Blog

Przedawnienie – nowe przepisy

Z dniem 9 lipca 2018 r. z dziesięciu do sześciu lat został skrócony podstawowy termin przedawnienia. Szybszy okres przedawnienia o najistotniejsza zmiana przepisów Kodeksu cywilnego.


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.