Adwokat – Agnieszka Kwapień – Katowice

Adwokat - Agnieszka Kwapień

ak1Pracę prawnika zaczęłam poznawać już na czwartym roku studiów w renomowanych Kancelariach na terenie Śląska. Odbyłam aplikację radcowską, następnie zdałam egzamin radcowski uzyskując tytuł radcy prawnego (Kt-2704) oraz zdałam egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata (nr wpisu 773).

Od sierpnia 2010 r. prowadzę Kancelarię Adwokacką w Katowicach. Wiem, że wykonywania zawodu adwokata uczyłam się od najlepszych. Odbyłam praktykę u znanych katowickich prawników oraz w D. Janczak i Wspólnicy sp.k. Firma Prawna Współpracująca z Ernst&Young w Poznaniu. Przez pięć lat pracowałam w Kancelarii Prawniczej prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń sp.j. w Katowicach.

W mojej dotychczasowej praktyce zajmowałam się świadczeniem pomocy prawnej dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej oraz developera w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, czyli prawa administracyjnego. Obsługa prawna obejmowała prowadzenie procesów cywilnych i gospodarczych na terenie całej Polski.

Zajmowałam się reprezentowaniem spraw przedsiębiorstwa transportowego i ubezpieczyciela.

Jako adwokat świadczyłam pomoc prawną w toku postępowania upadłościowego na wszystkich etapach, zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej. Zajmuję się także reprezentacją dłużnika (konsumenta) w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców, prowadziłam spory sądowe dotyczące procesów budowlanych, reprezentując podwykonawców robót budowlanych.

Wiem jak napisać umowę odpowiednią do potrzeb Klienta. Posiadam doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji korporacyjnej dla spółek prawa handlowego, reprezentacji w sprawach windykacji i innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszka Kwapień w Katowicach zajmuję się prowadzeniem spraw rodzinnych oraz obroną w procesach karnych.

W swojej pracy cenię sobie indywidualne podejście do każdego Klienta. Cały czas się uczę i doskonalę swoje umiejętności, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Wierzę w etos zawodu adwokata i misję, jaką mają do spełnienia adwokaci.

Jestem dumna z zaufania, jakim do tej pory obdarzyli mnie Klienci Kancelarii. To mnie nieustannie inspiruje do działania. W trakcie porady prawnej bardzo ważna jest gotowość Klienta do ujawnienia informacji o wszystkich aspektach sprawy, z którą przychodzi, zaufanie do szczerości otrzymywanych porad, a także wiara w zaangażowanie po stronie adwokata. Jako adwokat zobowiązana jestem zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziałam się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Posługuję się językiem angielskim (egzamin TOLES Higher - good), hiszpańskim (B1/B2) oraz portugalskim (B2).

Kiedy mogę, podróżuję i powtarzam za Markiem Twainem: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.